Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X9

Nyheter i  denne versjonen

Heller ikke denne gang er det grunnleggende tekniske endringer i sammenlignet med forrige versjon. Det betyr i praksis at det ikke er nødvendig med noen konvertering el. av EndNote-bibliotekene ved overgang fra en versjon til en annen. Det betyr også at det er mulig å jobbe i X9 og tidligere versjoner om hverandre.
EndNote X9 fungerer best med Windows 7, 8 og 10.
Versjonen er kompatibel med Microsoft Word 2007, 2010, 2013 og 2016.
(Se her for en liste over veiledningen til tidligere versjoner.)

De viktigste endringene fra forrige versjon er:

Kobling til Web of Science
Den kanskje største nyheten i versjon X9 er at den er tettere koblet mot Web of Science. Dette betyr at det er mulig å aktivere funksjoner i WoS direkte fra enkeltreferanser og grupper i EndNote-biblioteket. .
Les mer om kobling til Web of Science
 
Mer fleksibilitet ved deling av bibliotek / grupper
Endelig er det blitt mulig å kunne dele et EndNote-bibliotek med andre uten at de nødvendigvis får tilgang til å gjøre endringer i det. Du kan nå velge hvem som skal ha skrivetilgang og hvem som kun skal få adgang til å lese. Det er også mulig å kun dele utvalgte grupper med kolleger.
Les mer om å dele bibliotek / grupper med andre
 
Finn aktuelle tidsskrift å publisere i
Funksjonen Manuscript Matcher gir anbefalinger til hvilke tidsskrift du kan publisere din artikkel i. Nyttig dersom du ikke har oversikt over aktuelle publiseringsmuligheter innen ditt fagfelt
Les mer om Manuscript Matcher

Nye referansetyper
I tillegg til sedvanlig oppdatering av referansestilene, er det denne gang lagt til fire nye referansetyper for å gjenspeile et økt mangfold i medietypene som siteres. De nye referansetypene er Discussion Foum, Multimedia Application, Social Media og Television Episode.
Les mer om referansetyper

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.