Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X8

Nyheter i  denne versjonen

Heller ikke denne gang er det grunnleggende tekniske endringer i sammenlignet med forrige versjon. Det betyr i praksis at det ikke er nødvendig med noen konvertering el. av EndNote-bibliotekene ved overgang fra en versjon til en annen. Det betyr også at det er mulig å jobbe i X8 og tidligere versjoner om hverandre.
EndNote X8 fungerer best med Windows 7, 8 og 10.
Versjonen er kompatibel med Microsoft Word 2007, 2010, 2013 og 2016.
(Se her for en liste over veiledningen til tidligere versjoner.)

De viktigste endringene fra forrige versjon er:

Oppdater referanser er nå blitt bedre
Det er lagt til en ny funksjon i forbindelse med oppdatering av referanser. Dersom man markerer flere referanser og velger å oppdatere alle felt (eller tomme felt) for den første referansen, vil man nå få spørsmål om det er ønskelig å gjøre det samme for de resterende referansene som programmet finner oppdateringer for.
Det er også lagt til en mulighet for manuell oppdatering av referanser.
Les mer om oppdatering av referanser
 
Støtte for nyeste operativsystem
Denne versjonen gjør EndNote kompatibel med siste versjon av både Windows (ver.10) og Mac (OS X 10.12, Sierra).
 
Like ikoner på Windows og Mac
Grensesnitt og ikoner har frem til nå vært ganske ulike på Windows og Mac. Dette har skapt litt forvirring for brukere som veksler mellom de to plattformene. I versjon X8 er dette rettet opp slik at de skal være enkelt å finne de ulike funksjonene selv om operativsystemene er forskjellige.
Les mer om verktøylinjer

Kraftig økning i antall personer man kan dele bibliotek med
Grensen for antall personer man kan dele sitt EndNote-bibliotek med er økt fra 14 til 100.
Man har også fått muligheten til å søke etter personer man allerede deler bibliotek med ettersom det kan bli lett å miste oversikten.
Les mer om invitasjon til deling av bibliotek

Aktivitetslogg for delte bibliotek
Det er nå mulig å få en oversikt over alle endringer som de ulike aktørene har foretatt i et delt EndNote-bibliotek.
Les mer om aktivitetslogg for EndNote-bibliotek

Nylig tilførte referanser
Det er nå lagt til den gruppe, Recently Added hvor en raskt får en oversikt over de siste referansene som er lagt til i et bibliotek.
Les mer om aktivitetslogg for EndNote-bibliotek

strekOffisiell side
Sist oppdatert 21.03.17 av ea.
til denne siden.