Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X8

Hente ned programmet / installasjon

Om lisensene

Universitetsbiblioteket har tegnet en såkalt site-lisens på bruk av  referansehåndteringsprogrammet EndNote. Dette betyr i praksis at alle UiBs ansatte og studenter kan benytte programmet både i jobb-/studiesammenheng og til hjemmebruk.
NB: Når arbeids-/studieforholdet til UiB opphører, skal man avinstallere programmet.

Ansatte på campus

Dersom man benytter en maskin som er driftet av IT-avdelingen, skal man kontakte IT-avdelingens brukerstøtte (BRITA) for å få programmet installert / oppdatert.
Merk at det likevel kan være nyttig å endre oppsettet av kobling til fulltekst for å utnytte tilgjengelige litteraturressurser fullt ut.

Studenter og andre brukere egne maskiner

Hente ned programmet

Til bruk på maskiner som ikke er driftet av UiBs IT-avdeling kan man laste ned programmet fra nettet (https://tjinfo.uib.no/program).  EndNote finnes både for Mac og PC.
Velg å laste ned filen Endnote_X8_Win.zip  dersom du bruker Windows.

Installasjon / oppgradering

Eldre utgaver av EndNote bør fjernes før man legger til en ny. Deretter installeres den nye versjonen som beskrevet under.

Når man har hentet ned programmet til egen maskin, må dette "pakkes ut". Den enkleste måten å gjøre dette på er å dobbeltklikke på filen Endnote_X8_Win.zip og velge hvor filene skal pakkes ut til. kopiere filene ENX8Inst.msi og License.dat til f.eks. skrivebordet. Deretter kan man dobbeltklikke på filen ENX8Inst.msi og følge installasjonsveiledningen.

Det kan være nyttig å endre oppsettet av kobling til fulltekst for å utnytte tilgjengelige litteraturressurser fullt ut.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.