UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra SveMed+ til EndNote

Man kan overføre referansene direkte fra SveMed+ til EndNote-biblioteket. Dette gir fordelen av søking i basens eget grensesnitt med alle muligheter man finner der, samtidig som man får aktuelle referanser enkelt inn i EndNote.
 

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i SveMed+
     
  • Klikk på

  • Velg deretter hvilket format referansene skal overføres i, og at de skal overføres til EndNote snarere enn å lagres som en fil. Dersom du ikke har importfilteret SveMed.enf installert på maskinen må du velge formatet RIS.

  • Avhengig av hvordan nettleseren er satt opp, vil man kunne får spørsmål om hva man skal gjøre med filen. Velg å åpne den og eventuelt at dette skal gjøres automatisk for fremtiden

  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.