UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra SpringerLink

Det er mulig å overføre referanser fra SpringerLink til eget EndNote-bibliotek. Det er imidlertid verd å merke seg at man kun kan overføre enkeltreferanser. Skal man ha flere referanser overført blir det med andre ord nødvendig å foreta prosedyren flere ganger.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem aktuelle referanser i SpringerLink
   
 • Klikk på tittelen til den ønskede referansen
   
 • Klikk på 
   

 • Velg .ENW / EndNote fra menyen som dukker opp

 • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten åpnes direkte, eller man vil få opp et spørsmål om hva man vil gjøre med filen. Velg å åpne den (i EndNote-programmet).  

 • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.