UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser ScienceDirect til EndNote

Det er mulig å søke frem referanser i ScienceDirect for deretter å overføre de direkte til EndNote.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem ønskede referanser i originalbasen
   
 • Merk av referansene og klikk
   
 • Sjekk at det ønskede valget er merket av under Content format (Abstracts kommer ikke med som standard), og at RIS format er valgt under Export format
   
 • Klikk på 
   
 • Det som skjer deretter vil avhenge noe av oppsettet for nettleseren du benytter. Velg å åpne filen.

   
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.