UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra PubPsych

Det er mulig å overføre referanser fra PsycARTICLES til eget EndNote-bibliotek.
Merk at fremgangsmåten for dette er avhengig av hvilken nettleser man benytter og hvordan denne er satt opp.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem aktuelle referanser i PubPsych
   
 • Legg de aktuelle referanse til din nedlastingsliste ved å klikke på
   

 • Klikk på for å få en oversikt over de referansene du har lagt inn i listen
   

 • Velg deretter
   

 • Klikk på  for å velge at alle opplysninger skal overføres
   

 • Velg så Export in RIS format, og trykk på EXPORT-knappen
   
   
   

 • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller man vil få opp et spørsmål om hva man vil gjøre med filen. Velg å åpne den dersom du får spørsmål om dette.
   

 • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.