UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra PubMed til EndNote

Det finnes mulighet for direkte overføring fra PubMed til EndNote, søk i PubMed via EndNote samt å lagre referanser fra PubMed som deretter importeres i EndNote. Hvilken metode man velger styres av den situasjonen man befinner seg i.


Direkte overføring av referanser fra PubMed

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem de ønskede referansene
   
 • Marker aktuelle referanser ved å krysse av i ruten til venstre
   
  Klikk oppe til høyre i skjermbildet
   
 • Sett Choose destination til Citation Manager
   
 • Klikk på knappen Create File

  Referansene overføres nå til det aktive/åpne EndNote-biblioteket

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Søk fra EndNote

Fordelen med å søke via EndNote er at man slipper å forholde seg til formater og filplassering. Man forlater heller ikke EndNote-grensesnittet. Ulempen er at man på langt nær kan nytte seg alle de muligheter som ligger i PubMed-basens søkefunksjoner.
Metoden anbefales derfor kun når man vet hvilke referanser man vil overføre, ikke til tematiske søk.

Fremgangsmåte:

 • Sørg for å stå i Online Search Mode
 • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
   
 • Velg PubMed (NLM)
   
 • Fyll ut søkekriteriene, og klikk Search
   
 • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som heter PubMed (NLM) under Online Search-gruppene.
   
 • Når man skal overføre referanser fra den PubMed til eget EndNote-bibliotek, merker man de ønskede referanser og klikker på knappen Copy to Local Library .
   
 • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført

Import fra PubMed

Det er mange nyttige søkefunksjoner i PubMed man kan gjøre seg nytte av dersom man velger denne metoden. Med mindre man vet nøyaktig hvilke referanser man leter etter, er dette metoden som anbefales.

Fremgangsmåte for PubMed:

I PubMed

 • Søk frem de ønskede referansene
   
 • Marker aktuelle referanser ved å krysse av i ruten til venstre
  Klikk oppe til høyre i skjermbildet
   
 • Sett Choose destination til File
   
 • Velg formatet MEDLINE
   
 • Klikk på knappen Create File
   
 • Det kommer frem en dialogboks hvor du velger å lagre filen
   
 • Angi filnavn og -plassering

I EndNote

 • Velg Import... fra File-menyen

 • Velg File

 • Velg rett filnavn/-plassering under Import Data File

 • Velg  PubMed (NLM) under Import Option
  (hentes fra "Other Filters ..." om den ikke ligger på listen i utgangspunktet)

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.