UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra PsycBOOKS

Man kan søke frem referanser til aktuelle bøker i PsycBOOKS og overføre de til eget EndNote-bibliotek. Merk at fremgangsmåten for dette er avhengig av hvilken nettleser man benytter og hvordan denne er satt opp.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i PsycBOOKS
   
   
 • Klikk på 
   

 • Velg deretter EndNote Desktop under Export to og trykk på GO-knappen

   

 • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller man vil få opp et spørsmål om hva man vil gjøre. Velg å åpne filen.

 • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.