UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra Oria

Man kan overføre referanser fra Oria til eget EndNote-bibliotek. Merk at det kan være påkrevet å "rydde" litt i referansene etter overføringen ettersom dataene vil inneholde småord og tegn som ikke er ønskelig i EndNote-biblioteket.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i Oria
     
  • Klikk på Send til

  • Send til og velg EndNote

  

  • Bekreft at du ønsker å overføre referansen med tegnsettet UTF-8, og klikk på OK

  • Klikk OK (og velg deretter å åpne filen dersom nettleseren spør om hva som skal gjøres videre)

  • Referansene overføres nå til det aktive/åpne EndNote-biblioteket

  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Merk at det også er mulig å samle flere referanser og overføre de til EndNote-biblioteket i samme operasjon. I så fall velger man Legg i lagrede treff under Send til. Gjenta dette for alle aktuelle referanser. Klikk deretter på øverst til høyre i skjermbildet. Merk ønskede referanser og bytt til Send til EndNote under Velg lagringsmåte. Klikk til slutt Utfør og følg prosedyren beskrevet over.
 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 13.06.17 av ea.
til denne siden.