UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra Norart

Det er mulig å lagre referanser som en fil i Norart. Denne filen kan deretter importeres til EndNote-biblioteket.

Fremgangsmåte:

I Norart

 • Søk frem de aktuelle referansene
   
 • Bytt formatet nederst på siden til RIS Import Format

   
 • Klikk på
   
 • Avhengig av nettleserens oppsett vil det kunne komme opp en dialogboks som spør hvordan filen skal håndteres. Velg å lagre med angivelse av filplassering ("Lagre som" / "Save as")

I EndNote

 • Velg Import... fra File-menyen
   
 • Velg File
   
 • Velg rett filnavn/-plassering under Import File
   
   
 • Velg Norart-UiB under Import Option
  (hentes fra "Other Filters ..." om den ikke ligger på listen i utgangspunktet)

   
 • Det er en god vane å sjekke at opplysningene i de importerte referansene havner i riktig felt

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.