UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra MathSciNet

Det er mulig å søke frem referanser i MathSciNet, lagre de på en fil, for deretter å importere denne filen til EndNote.

Fremgangsmåte i MathSciNet:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i MathSciNet
   
 • Velg Citations (EndNote) under Batch Download

   
 • Klikk deretter på Retrieve Marked
   
 • Bruk nettleserens lagringsfunksjon for å lagre filen som kommer opp som en tekstfil

Fremgangsmåte i EndNote:

 • Velg Import fra File-menyen
   
 • Velg deretter File

   
 • Bla frem til den lagrede filen under Import File og angi EndNote Import under Import Options

   
 • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.