UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra JSTOR

Det er mulig å overføre referanser fra JSTOR direkte inn i et EndNote-bibliotek.

Fremgangsmåte:

I JSTOR

  • Søk frem og merk aktuelle referanser i JSTOR

  • Klikk på Export Selected Citations, og velg Export a RIS file

  • Velg å åpne filen.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.