UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra IEEE Xplore

Det er mulig å søke frem referanser i IEEE Xplore Digital Library for deretter å overføre de til EndNote.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i IEEE Xplore
   
 • Klikk på Download Citations
    
 • Velg Citation & Abstract som innhold, og angi formatet til RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite)
  Klikk deretter Download

   
 • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.