UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra Idunn

 

Man kan overføre enkeltreferanser fra Idunn til EndNote.

Fremgangsmåte:

 • Sørg for at EndNote-biblioteket ditt er åpent
   
 • Gå til nettleseren
   
 • Søk frem og klikk deg inn på den aktuelle referansen i Idunn 
   
 • Klikk på
   
 • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.


strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.