UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra Historical Abstracts til EndNote

Det er mulig å søke frem referanser i Historical Abstracts for deretter å overføre de direkte til EndNote.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem ønskede referanser i Historical Abstracts
   
 • Merk av referansene ved å klikke på
   
 • Klikk deretter på for å se der avmerkede referansene
   
 • Klikk på
   
 • Sjekk at det er merket av for Direct Export to EndNote, ProCite, CITAVI, or Reference Manager
   
 • Klikk på
   
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.