UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra GeoRef til EndNote

Man kan overføre referanser direkte fra GeoRef-basen til eget EndNote-bibliotek.
Merk at GeoRef for tiden ikke støtter bruk av Internet Explorer for denne funksjonen. (Man vil oppleve at ingenting skjer når man klikker på Eksport/Lagre.) Bruk derfor Firefox eller en annen nettleser.


Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk aktuelle referanser i GeoRef
   
 • Klikk på Save
   
 • Velg RIS (works with EndNote, Citavi, etc.)

   
 • Sjekk at det er foretatt riktige valg i neste dialogboks, og klikk på
    
 • Avhengig av hvordan nettleseren er satt opp, vil det komme opp en dialogboks som spør hvordan den skal forholde seg til den aktuelle filen. Velg å åpne den.

   
 • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.