UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra ebrary

Det er mulig å overføre referanser fra ebrary til eget EndNote-bibliotek. Det er imidlertid verd å merke seg at man kun kan overføre enkeltreferanser. Skal man ha flere referanser overført blir det med andre ord nødvendig å foreta prosedyren flere ganger.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i ebrary
     
  • Klikk på    (kun vises når du leser boken/kapittelet online)
     

  • Velg deretter under Export Citation 

  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.