UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra Cochrane library til EndNote

Det er for tiden kun én måte å overføre referanser fra Cochrane library til EndNote på. Først søker man opp referansene i Cochrane, deretter lagres de på en fil som til slutt hentes inn i EndNote.

Fremgangsmåte:

I Cochrane library
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser
   
 • Klikk på Export selected

 • Velg PC som Export Type, og Citation and Abstract som File Type
  (Disse to kategoriene er selvsagt byttet om i grensesnittet...)

   
 • Klikk Export Citation
   
 • Velg å lagre filen, og angi filnavn og -plassering

I EndNote

 • Velg Import... fra File-menyen

 • Velg File

 • Velg rett filnavn/-plassering under Import Data File

 • Velg  Cochrane Library (Wiley) under Import Option

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.