UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra CINAHL til EndNote

Det er mulig å søke frem referanser i CINAHL for deretter å overføre de direkte til EndNote.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem ønskede referanser i CINAHL
   
 • Merk av referansene ved å klikke på
   
 • Klikk deretter på Folder View for å se der avmerkede referansene

   
 • Klikk på
   
 • Sjekk at det er merket av for Direct Export in RIS Format
   
 • Klikk på
   
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.