UiB : UB : EndNote X8 : Legge inn referanser : Overføring fra referansebaser

Overføring av referanser fra BioOne

BioOne tilbyr muligheten for å overføre referanser direkte til eget EndNote-bibliotek

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i BioOne

  • Klikk på Download to Citation Manager

  • Klikk på Download article citation data

  • Gjør det til en regel å alltid sjekke at referansene blir korrekt overført

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.