Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote : Spørsmål/problemstillinger

Jeg bruker APA-stilen, men noen ganger kommer initialene på noen få forfattere med i siteringen. Hva er galt?

Løsning:

Det er antagelig ikke noe galt. APA-stilen krever at dersom det finnes flere forfattere med samme etternavn, skal disse skilles fra hverandre i siteringene ved å føye til initialer slik at siteringene blir entydige. Merk at dette gjelder forfatterskap, slik at det oppfattes som ulike forfatterskap dersom man har ulike medforfattere.

Dersom det gjelder samme forfatter(-skap) men initialer likevel dukker opp, er det en god idé å sjekke at forfatternavnet er skrevet likt i de ulike referansene. Det smarteste er ofte å kopiere innholdet i forfatterfeltet fra én referanse og lime den inn i de andre.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.