Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote : Spørsmål/problemstillinger

Jeg får ikke opp EndNote-verktøylinjen i Word

Løsning:

Verktøylinjen i Word som sørger for forbindelsen til EndNote baserer seg på såkalte makroer som må være på plass og aktivert.
Fremgangsmåten er avhengig av hvilken Word-versjon man benytter.

Fremgangsmåte for automatisk konfigurering for Word:

 • Avslutt både EndNote og Word
   
 • Start Kontrollpanel / Control Panel
   
 • Velg Programmer / Programs
   
 • Finn EndNote X9 (eventuelt en tidligere versjon), og velg Repair
   
 • Deretter vil programmet sjekke alle tillegg og ekstrafiler og gir beskjed om forløpet
   
 • Klikk til slutt Finish, og prosedyren er ferdig

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.