Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X9 : Funksjonalitet : Dubletter

Sette kriterier for dubletter

Siden referansene kan være skrevet inn med små variasjoner fra den ene kilden til den andre, er det nyttig å kunne angi kriteriene for når programmet skal oppfatte to referanser som dubletter.

Fremgangsmåte:

  • Velg Preferences fra Edit-menyen
  • Under kategorien Duplicates kan man krysse av for de feltene som skal sjekkes
  • Merk at man nå kan la vær å importere dubletter ved søk i eksterne litteraturdatabaser. Kryss av for Automatically discard duplicates om du ønsker å aktivere denne funksjonen.

 

Se også: Å utføre dublettkontroll

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.