Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

          
      - introduksjon for Windows-brukere

  

  Om referansehåndteringsverktøy
Litt om denne veiledningen
Dersom du er helt i startfasen
Nyheter i denne versjonen
  Funksjonalitet
Verktøylinjer
Dublettkontroll
Sortering
Arbeide med deler av baser
Grupper
Søk
Visning av felt
Referansetyper
Hurtigredigering
Gjennomgående endringer
Oppdatering av referanser
Lister / emneord
Kobling til fulltekst
Synkronisering med EndNote Online
Dele bibliotek med andre
Flytting av biblioteket
  Legge inn referanser
Skrive inn referanser manuelt
Søk via EndNote
Overføring fra referansedatabaser
Import av PDF-filer
 
  Bruk av dataene utenfor EndNote
Stiler
Lage bibliografier
Samspill mellom Word og EndNote
EndNote og andre tekstbehandlere
Samspill mellom PowerPoint og EndNote
 
Tips, råd og hjelp
Hente programmet / installasjon
Vanlige spørsmål / problemstillinger
Kontakt oss for råd og hjelp

 

Veiledningen finnes også i en versjon for Mac-brukere

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.12.17 av ea.
til denne siden.