Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Referansehåndteringsverktøy

Denne siden inneholder henvisninger til ulike lenker som er aktuelle for (potensielle) brukere av EndNote ved UiB.

Brukerveiledning
En kort innføring i bruk av EndNote der de vanligste funksjoner gjennomgås.
Brukerstøtte og kurs gis av Universitetsbiblioteket.
Siste versjon er  EndNote X4 for Windows og EndNote X4 for Mac
Tidligere versjoner:EndNote X3, Versjon X2, Versjon X1, Versjon X, Versjon 9versjon 7og versjon 6.

Nedlasting av selve programmet
EndNote er fritt tilgjengelig for studenter og ansatte ved UiB. Programmet finnes både for Mac og PC. Kontakt BRITA for å få det installert på en PC på campus, og klikk her for å laste ned programmet på en bærbar / hjemme-PC (krever brukerid/passord).
Alternativt kan man få låne en CD ved henvendelse til IT-avdelingens programvaregruppe. Siste versjon av programmet er versjon EndNote X3.

Ekstra filtre og oppkoblingsfiler
Filtre brukes for å hente inn referanser fra eksterne litteraturbaser. UB har laget noen filtre i tillegg til de som følger med programmet.
Oppkoblingsfiler anvendes for å bruke EndNote til å søke i eksterne baser som UB abonnerer på.
Klikk her for å laste ned filtre og oppkoblingsfiler. (Krever brukerid/passord.)