Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X5 : Bruk av dataene utenfor EndNote

Formatere og avformatere i Word 2008

Man kan velge å formatere et Word-dokument via verktøyknapper/menyvalg av flere grunner Det kan være at man ikke har slått på funksjonen for automatisk formatering, eller det kan være at man ønsker å formatere dokumentet med en annen stil enn den som allerede brukes.

Avformatering kan være nyttig i flere sammenheng. Man kan ønske et avformatert dokument fordi man vil veksle mellom ulike maskiner eller man vil forsøke å rette opp feil i formateringen ved å avformatere for deretter å formatere på nytt.

Fremgangsmåte for formatering:

 • Klikk på knappen Update Citations and Bibliography ( )
 • Velg eventuelt en annen stil ved å bruke Styles-velgeren ( )

eller:

 • Man kan få flere valg når man i stedet velger knappen
  Bibliography Settings
  ( ) under CWYW Tools
   
 • Det kommer opp en dialogboks hvor man evt. velger aktuell stil, og klikker OK.

  Merk at det her er mulighet for å angi om man vil ha en kobling mellom siteringene og tilhørende referanser i litteraturlisten. Man kan videre krysse av for at disse lenkene skal være understreket slik lenker ofte fremstår på internett.

Fremgangsmåte for avformatering:

 • Klikk på knappen for avformatering ( )

Dette fører til at siteringene kommer på en uformatert form - f.eks. {Arnesen, 2010 #25} og at referanselisten forsvinner.

Dersom oppsettet for automatisk formatering av, kan dette slås på igjen ved å klikke på knappen Bibliography Settings ( ) under CWYW Tools.

Velg deretter kategorien Instant Formatting, og klikk på Turn On-knappen.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.