Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X5

Verktøyrader

I EndNote er verktøyradene knyttet til de ulike programvinduene.
Et sett verktøyknapper hører til EndNote-bibliotekene og et annet sett hører til de enkelte referansene.

Verktøyknapper for EndNote-bibliotek

Dette er knapper som er tilgjengelig når man står i oversiktsbilde over et EndNote-bibliotek. Knappene representerer de mest brukte funksjoner i denne delen av programmet. Alle funksjoner som ligger under disse knappene kan naturligvis også brukes via menyer.
En kan selv velge hvilke knapper som skal være med på verktøyraden ved å velge Customize fra verktøyknappene som ligger under -valget lengst til høyre.
Se detaljert beskrivelse av alle verktøyknappene for EndNote-bibliotek her.

Verktøyknapper for enkeltreferanser

I programvinduet for redigering av enkeltreferanser er det også et sett med verktøyknapper. Funksjonene som er knyttet til knappene kan man også finne under sine respektive menyvalg. Merk at knappene bare er aktive/tilgjengelige når de er aktuelle. Man vil f.eks. ikke kunne bruke funksjonen Open File når referansen man ser på ikke har noen fil som vedlegg.
Se detaljert beskrivelse av verktøyknappene for enkeltreferanser her.

Verktøyknapper for PDF-leser

Nytt i versjon X5 er at man kan se PDF-filer som ligger vedlagt referanser i selve EndNote-programmet. I tillegg til lesing, kan man legge inn kommentaterer og utheve tekst. Funksjonene knyttet til bruk av PDF-filer er tilgjengelige via menyen PDF Viewer under References eller ved egne verktøyknapper. Disse verktøyknappene dukker kun opp når man klikker på fanekortet PDF & Quick Edit.
Se detaljert beskrivelse av de enkelte knappene her.

 

Verktøy for skrifttype

Dialogboksen for endring av skrifttype vises ikke som standard i oppsettet som følger av en standardinstallasjon av EndNote. Man får den frem ved å velge Fonts fra Edit-menyen og deretter velge Show Fonts.
Se en detaljert beskrivelse av dialogboksen for skrifttype her.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.