Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X5

Verktøyknapper for PDF-leser

Verktøyraden for PDF-leseren vises når man klikker på fanekortet PDF & Quick Edit (se under).

Man får da vist eventuelt PDF-vedlegg til den markerte referansen.

PDF Attachments
- Bytter mellom å vise ulike PDF-vedlegg (om man har flere), eller lar en legge til flere PDF-filer
Save PDF
- Lagre endringer gjort i den viste PDF-filen
Print
- Skrive ut den viste PDF-filen
Previous Page
- Bla til forrige side
Next Page
- Bla til neste side
Go to
- Bla til en gitt side (skriv inn sidetall)
Zoom Out
- Zoomer ut et trinn på zoom-menyen (se under)
Zoom In
- Zoomer inn et trinn på zoom-menyen (se under)
Zoom
- Velg en størrelse å vise siden i (velg fra meny eller skriv inn et prosenttall)
Rotate Counterclockwise
- Rotere 90 grader mot klokken
Rotate Clockwise
- Rotere 90 grader med klokken
Sticky Note
- Oppretter en merknad på et gitt sted ("gul lapp")
Highlight Text
- Legger gul bakgrunn på markert tekst
Find
- Søk etter tekst i PDF-filen
Find Previous
- Finn forrige forekomst av søkeordet (se over)
Find Next
- Finn neste forekomst av søkeordet (se over)

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.