Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X5 : Redigere stiler

Felterstatninger ("Field Substitutions")

Denne underkategorien inneholder valgene for å sette inn gitte felt i litteraturlisten dersom andre felt ikke er fylt ut for enkelte referanser. For eksempel krever APA-stilen at man kun skal ha med URL dersom DOI-feltet ikke er fylt ut.

I tillegg til å velge hva som skal skje dersom DOI-, PMCID- eller volum-/side-feltene er tomme, kan man også angi en spesiell formatering dersom samme person er både redaktør og oversetter av et verk.

Se siden for elementer i maler for flere detaljer om hva man kan erstatte feltene med.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.