Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X5 : Verktøyrader

Lese og redigere PDF-filer

Nytt i versjon X5 er muligheten for å lese PDF-filer direkte i EndNote-programmet. Ved å klikke på fakekortet PDF & Quick Edit får man vist PDF-vedlegget i en egen leserute under referanseoversikten.

Man kan også legge til merknader og utheve deler av teksten ved hjelp av en egen verktøyrad.

Se egen oversikt over verktøyknapper for PDF-leser.

I tillegg til å bruke knappene på verktøyraden kan kan høyreklikke i leseruten for å få opp mulighet for bl.a. å velge om man vise merknader og uthevinger samt slette slike.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.