Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X5

Nyheter i versjon X5

Heller ikke denne gang er det grunnleggende tekniske endringer i forhold til forrige versjon. Det betyr i praksis at det ikke er nødvendig med noen konvertering el. av EndNote-bibliotekene når man går fra en versjon til en annen. Det betyr også at man kan jobbe i f.eks. versjon X, X1, X2, X3 og X4 om hverandre.
EndNote er klarert for å brukes på OS X (10.5.x, 10.6.x og 10.7), og fungerer best med Microsoft Word 2004, Word 2008 og Word 2011 i tillegg til Apple iWorks '09.

De viktigste endringene fra forrige versjon er:

PDF-leser med redigeringsmuligheter
En av de aller største nyhetene i denne versjonen er at man kan lese PDF-filer i selve EndNote-programmet. I tillegg finnes muligheter for å legge til kommentarer og utheve tekst.
Les mer om dette her
 
Automatisk oppdatering av referanser
EndNote X5 kommer med en ny funksjon som lar brukeren få anledning til å oppdatere referanser man allerede har i sitt EndNote-bibliotek.
Les mer om dette her
 
Støtte for vedlegg i EndNote Web
Når man bruker EndNote X5 vil man få mulighet til å bruke EndNote Web med vedlegg. Man kan overføre vedlegg mellom versjonene, eller man kan legge filer til referanser i EndNote Web.
Merk at denne funksjonaliteten ikke gjelder for eldre versjoner av EndNote.
 
Referanser kun i litteraturlisten
Det er nå innført et valg for å få referanser i litteraturlisten uten at de vises som sitering i den fortløpende teksten.
Les mer dette her (Word 2008) eller her (Word 2011).
 
Mer fleksibel formatering av referanser
Man kan endelig formatere referanser basert på ulike vilkår. Dersom et felt er tomt, kan man i stedet presentere innholdet i et annet felt. Denne muligheten er innført for flere av feltene i versjon X5.
Les mer om dette her.
 
Forbedring av dublettkontroll
Ved dublettsjekk får man nå uthevet de feltene som er ulike i de to referansene som sammenliknes. Det blir da lettere å kopiere/flytte innhold før den ene referansen slettes.
Les mer om dette her
 
Nye felt og referansetyper
Listen over referansetyper er utvidet med Dataset og Music.
Listen over tilgjenglige felt omfatter nå også NIHMSID og Article Number (når man bruker referansetypen Journal Article).

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.