Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X5

Installasjon av programmet med alle tillegg

Avslutt Pages og/eller Word før installeringen begynner.

Hent installasjonspakken Endnote_X5_Mac_OSX.dmg fra IT-avdelings nedlastingssider.

Dobbeltklikk på den nedlastede filen (dersom den ikke starter automatisk), og programvinduet vist under vil dukke opp.

Klikk Fortsett for å fortsette installasjonen.

Ved første gangs installering vil programmet foreslå plassering og måte EndNote installeres på maskinen. Dette kan endres ved å velge henholdsvis "Endre installeringssted" og "Tilpass".

Man blir deretter fortalt hva installasjonsprogrammet holder på med, og omtrent hvor lang tid som gjenstår av installasjonsprosessen.

Til slutt kommer det opp en statusmelding for hvordan installasjonen har forløpt.

EndNote X5 kan nå startes ved å finne EndNote X5-mappen under Programmer/ Applications og klikke på EndNote-X5-ikonet. Det er imidlertid enklere å legge programikonet i "Dock" slik at man kan starte det derfra:

Gå til Applications-mappen i Finder og finn ikonet for den nyopprettede EndNote X5-mappen

I denne mappen finner man blant annet ikonet for EndNote.
Dette trekkes over til og slippes på "Dock".

 

Første gang man kjører EndNote X5-programmet vil det opprettes kobling til Word/Pages og nødvendige tilleggsfiler vil bli installert (se under).

Først får man opp en dialogboks som inneholder litt skryt om programmet. Klikk Next.

Deretter kommer det opp en boks med lisensbetingelsene. Les disse, og klikk Next for å godta de.

Til slutt komer det opp en dialogboks hvor man blir fortalt at tilpassningene er ferdige. Klikk Done for å starte selve EndNote-programmet.

Standard installasjon av EndNote X5 skal gi alle medfølgende filer for formattering av tekstdokumenter (stiler), søking i databaser fra EndNote (oppkoblingsfiler) og import fra eksterne databaser (import filter).
Skulle disse filene av en eller annen grunn ikke ha kommet med, kan man etterinstallere de.
Veiledning for dette ligger her.
 

Merk: Nå er programmet ferdig installert, men det kan være nyttig å tilpasse oppsettet slik at det fungerer best mulig i det daglige arbeidet. Særlig er det nyttig å endre oppsettet for kobling til fulltekst. Det vil medføre at man får tilgang til flere nettressurser som UB har betalt for på vegne av alle ved UiB..

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.