Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Verktøyrader

Verktøyknapper for enkeltreferanser

I programvinduet for redigering av enkeltreferanser er det et sett med verktøyknapper. Funksjonene som er knyttet til knappene kan man også finne under sine respektive menyvalg. Merk at knappene bare er aktive/tilgjengelige når de er aktuelle. Man vil f.eks. ikke kunne bruke funksjonen Open File når referansen man ser på ikke har noen fil som vedlegg.
Man kan selv bestemme hvilke verktøyknapper som skal vises. Dette redigerer man ved å holde ctrl-knappen nede samtidig som man klikker på selve verktøyraden. Velg deretter Customize Toolbar.

De ulike knappene/funksjonene man kan velge er:

Go to previous reference
- Går til forrige referanse i referanseoversikten
Go to next reference
- Går til neste referanse i referanseoversikten
Reference Type
- Velg referansetype
Hide Empty Fields
- Skjuler felt som ikke inneholder informasjon
Show Empty Fields
- Viser alle felt som er definert for gjeldende referansetype
Open Link
- Åpner nettleseren og går til lenken.
(Se mer om lenker i referanser her.)
Open File
- Åpner filen som er vedlegg til referansen.
(Se mer om dette her.)
Spelling
- Aktiverer stavekontrollen
Attach Figure
- Setter inn figur/bilde som vedlegg til referansen
Format
- Formaterer Word-dokumentet i henhold til valgte stil.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
Go to Word
- Velg denne for å gå til Word-programmet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
Font
 - Valg for skrifttype, -størrelse, -snitt ol.
Cut
- Klipper ut merket innhold
Copy
 - Kopierer merket innhold
Paste
- Limer inn innhold som er kopiert/klippet ut
Print
- Skriver ut
Customize
- Endrer knappene på og utseende av menylinjen

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.