Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Verktøyrader

Verktøyknapper for EndNote-bibliotek

Dette er knapper som er tilgjengelig når man står i oversiktsbilde over et EndNote-bibliotek. Knappene representerer de mest brukte funksjoner i denne delen av programmet. Alle funksjoner som ligger under disse knappene kan naturligvis også brukes via menyer.
Knappene er kun aktive/tilgjengelige dersom kommandoen er relevant. Det er f.eks. ikke mulig å bruke kommandoen Open Link dersom den markerte referansen ikke har noen lenke.

Integrated
- En kombinasjon av de to valgene under. Merk at ved søk i eksterne databaser via EndNote i denne visningen vil alle treff automatisk overføres til eget EndNote-bibliotek.
Local Library Mode
- Her vises kun egne referanser/grupper, og ikke alle gruppene for online-søk
Online Search Mode
- Dette valget benyttes når man vil søke i eksterne baser, og ikke overføre hele trefflisten til eget bibliotek automatisk. Egne referanser er ikke synlige i denne valget.
Bibliographic Output Style
- Her kan en velge hvilken stil som skal brukes.
(Se mer om stiler her.)
Copy to Local Library
- Når man står med en treffliste i Online Search Mode (se over), og har merket aktuelle referanser, kan man klikke på denne for å få de overført til lokalt EndNote-bibliotek
New Reference
- Klikk denne for å legge inn en referanse manuelt.
(Se mer om å legge inn referanser manuelt her.)
Online Search
- Klikk denne for å foreta et søk i ekstern base via EndNote.
(Se mer om søk via EndNote her.)
Import
- Brukes for å hente inn en fil som er lagret i en ekstern base.
(Se mer om import her.)
Export
- Brukes når en vil eksportere (deler av) EndNote-biblioteket.
Find Full Text
Søker etter fulltekstdokumenter for de(n) merked(e) referansen(e)
Open Link
- Åpner nettleseren og går til lenken i valgte referanse.
(Se mer om lenker i referanser her.)
Open File
- Åpner filen som er vedlegg til valgte referanse.
(Se mer om dette her.)
Insert Citation
- Setter inn de(n) merkede referansen(e) i Word-dokumentet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
Format
- Formaterer Word-dokumentet i henhold til valgte stil.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
Go To Word
- Velg denne for å gå til Word-programmet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
Help
- Klikk for å hente frem hjelpefunksjonen i EndNote
Quick Search
- Brukes for å søke i (deler av) EndNote-biblioteket.
(Se mer om søk her.)
Sort
Henter frem en dialogboks for sortering av referansene i EndNote-biblioteket.
(Se mer om sortering her)
Customize
Denne menyknappen brukes for å endre verktøymenyen. Man velger hvilke funksjoner som skal presenteres, og hvordan de skal fremstå.
(Funksjonen finnes også under Tools-menyen og heter der Customize Toolbar.)
Cut
Knappen har samme funksjon som "klipp-ut" i andre programmer.
(Finnes også under Edit-menyen, eller man kan bruke tastekombinasjonen zX.)
Copy
Dette er en verktøyknapp for kopieringsfunksjonen til Mac.
(Man finner samme under Edit-menyen, eller man kan bruke tastekombinasjonen zC.)
Paste
Lim-inn-funksjonen i EndNote.
(Samme funksjon finner man under Edit-menyen, og ved å å bruke tastekombinasjonen zV.)
Print
Åpner utskriftsdialogboksen. Merk at utskriftene blir ulike avhengig om man står i referanseoversikten eller i en enkeltreferanse.
(Funksjonen finnes også under File-menyen, og man kan bruke tastakombinasjonen zP.)
New Library
Brukes for å opprette et nytt EndNote-bibliotek.
(Funksjonen finnes også under File-menyen og heter der New.)
Open Library
Brukes for å åpne et allerede eksisterende EndNote-bibliotek.
(Funksjonen finnes også under File-menyen, eller man kan bruke tastekombinasjonen zO.)
Search
Søk i eget EndNote-bibliotek.
(Denne funksjonen kan også aktiveres ved å velge Search Library fra Tools-menyen, bruke tastekombinasjonen zF eller klikke på Search under referanseoversikten.)
(Se mer om søk)
Attach File
Knytter en fil til en referanse.
(Samme funksjon finner en under Reference-menyen der kommandoen ligger i undermenyen File Attachments. Man kan også trekke en fil over til og slippe den på en referanse i referanseoversikten.)

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.