Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Funksjonalitet

Sortering

Sortering foregår enklest ved å klikke på kolonneoverskriften i oversiktsvisningen. Da blir den kolonnen en klikket på sortert i stigende rekkeføle. Et klikk til på samme overskrift gir sortering i avtagende rekkefølge. Det er også mulig å sortere på felter som ikke vises og å angi sortering i flere nivå.

Fremgangsmåte:

Velg Sort Library fra Tools-menyen eller klikk på sorteringsknappen

Dialogboksen som kommer frem gir mulighet for stigende/avtagende sortering på inntil fem felt samt anledning til å velge nasjonale sorteringsregler. (Velg Norwegian under Sort Language for riktig sortering av æ, ø og å.)

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.