Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Legge inn referanser

Søk via EndNote

Dersom det ikke er viktig å opprettholde avanserte søkefunksjoner el., kan det være en god løsning å bruke søkegrensesnittet i EndNote til å søke i eksterne baser. Da slipper en å huske på formatering, filplassering og annet.

Fremgangsmåte:

  • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
  • Velg ønsket base fra listen som dukker
  • Når basen er valgt, kommer det opp en søkemeny. Valgene er tilpasses basen man skal søke i (se under)
  • Sett visningsmodus for grupper til Online Search Mode (Temporary Library)
  • Skriv inn søkekriterier og klikk Search
  • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som bærer den eksterne basens navn under Online Search-gruppene.
  • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til eget EndNote-bibliotek, merker man de ønskede referanser og klikker på knappen Copy to Local Library .

Se også:
Skrive inn referanser - Import - Direkte overføring fra baser

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.