Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Bruk av dataene utenfor EndNote
 

Samspill mellom Word 2008 og EndNote

Bruk av EndNote sammen med Word kjennetegnes ved at dataene fra EndNote kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke som ren kopiering. Det betyr i praksis at man har en kobling mellom de to programmene ved hjelp av koder i Word-dokumentet.

Funksjoner i Word 2008

Når EndNote installeres på maskinen vil Word få noen nye valg under Verktøy-menyen. Det er også mulig å få disse frem i form av en egen verktøyrad:

Ved hjelp av disse verktøy-knappene skal det være mulig å bruke referansene fra EndNote uten å forlate Word. De siste utgavene av programmene har også funksjonalitet som lar deg se formateringen og referanselisten umiddelbart etter at referansene er satt inn i teksten.

De viktigste / mest brukte knappene er:

Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek). Man kan - om ønskelig - fjerne år/forfatter allerede når man setter inn referansen.
Se mer om dette her

Sett inn merket/merkede referanse(r). (Må ha merket disse i EndNote på forhånd.)

Formater (i henhold til valgt stil)
Se litt mer om dette her

Rediger enkeltreferanse (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten).

Avformatere siteringer og referanser i hele dokumentet eller den siteringen man evt. har markert. Merk at denne funksjonen også slår av automatisk formatering av referansene.
Se litt mer om dette her

Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
[Det kan være smart å ta vare på en kopi av dokumentet med kodene intakt, da det ikke er mulig å gjenskape koblingene igjen etter at de er tatt vekk.]

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.