Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Funksjonalitet

Hurtigredigering

En av nyhetene i versjon X4 er muligheten for å redigere allerede eksisterende referanser uten å åpne de i et eget programvindu.
All funksjonalitet man ellers finner ved innlegging og redigering av referanser er fortsatt tilstede.

Fremgangsmåte:

  • Merk referansen som skal redigeres i referanseoversikten i EndNote-biblioteket
  • Klikk på fanekortet Quick Edit under selve listen
  • Foreta de ønskede endringene i referansen
  • Klikk et sted utenfor Quick Edit-feltet for å avslutte redigeringen

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.