Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Legge inn referanser

Import av PDF-filer

Fra versjon X4 er det mulig å importere PDF-filer som programmet bruker for å lage en ny referanse i EndNote-biblioteket. En kan importere én og én fil, eller en hel mappe/katalog med filer på en gang.

Teknologien bak importen baserer seg på oppslag i basen til organisasjonen CrossRef. Det betyr i praksis at PDF-filene må være relativt nye, og komme fra en anerkjent tidsskriftleverandør for at EndNote skal kunne lage fullstendige referanser av de.

Fremgangsmåte:

  • Lagre aktuell PDF-fil på et lett tilgjengelig sted
  • I EndNote-programmet velges Import fra File-menyen
  • Bla frem til PDF-filen eller mappen med PDF-filer i øverste delen av dialogboksen
  • Velg PDF File or Folder under Import Option
  • Klikk Import

EndNote analyserer da innholdet i filen(e), slår opp i CrossRef-basen og importerer metadata derfra til en ny(e) referanse(r) i EndNote-biblioteket.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.