Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Bruk av dataene utenfor EndNote
 

Organisere henvisninger i et Pages '09-dokument

Det finnes noen valg man kan foreta etter at en referanse er koblet til et Pages-dokument.
Se egen side for å velge bibliografiformat.

Fremgangsmåte for å organisere henvisninger

  • Merk siteringen som skal endres
  • Velg EndNote-henvisninger fra Rediger-menyen
  • Velg Organiser henvisninger
    (Alternativt kan man dobbeltklikke på en henvisning i Pages-dokumentet)
  • Man får da opp en oversikt over referansene som er brukt i dokumentet
  • Foreta ønskede valg (se under), og lukk dialogboksen ()

Valgene i dialogboksen er:

Bibliografi

Velg ønsket stil fra nedtrekksmenyen.
Menyen består av de stiler som er valgt som "favoritter" i selve EndNote-programmet.

Fjern henvisning

Ved å klikke på denne knappen fjerner man den merkede referansen i Pages-dokumentet.
Man fjerner ikke referansen fra EndNote-biblioteket eller eventuelle andre forekomster i dokumentet.

Utelat

Man kan velge om man vil utelate forfatternavn og/eller årstall fra en sitering.
Utelatelsen har ikke noen innvirkning på eventuelt andre siteringer av samme referanse eller på hvordan referansen blir seende ut i litteraturlisten.

Prefiks / Suffiks

Her fyller man ut ønsket tekst som skal kommer før/etter selve siteringen. Merk at alle mellomrom og tegnsetting må skrives inn.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.