Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4

Nyheter i versjon X4

Heller ikke denne gang er det grunnleggende tekniske endringer i forhold til forrige versjon. Det betyr i praksis at det ikke er nødvendig med noen konvertering el. av EndNote-bibliotekene når man går fra en versjon til en annen. Det betyr også at man kan jobbe i f.eks. versjon X, versjon X1, versjon X2 og X3 om hverandre.
EndNote er klarert for å brukes på OS X (10.5.x og 10.6.x), og fungerer best med Microsoft Word 2004 og 2008 i tillegg til Apple iWorks '09.

De viktigste endringene fra forrige versjon er:

Import av PDF-filer som gir nye referanser
En av de aller største nyhetene i denne versjonen er at EndNote kan generere nye referanser i biblioteket ved at man importerer PDF-filer (eller hele mapper/kataloger med PDF-filer).
Les mer om dette her
 
Forbedret søk
Søk i EndNote kan nå også omfatte de PDF-filene som er lagt ved referansene. Dette gjør programmet mer egnet som en indeks til fulltekstfiler. Det er også innført maskeringsmuligheter i tillegg til trunkering.
Les mer om dette her
 
Enda bedre dublettkontroll
Nå er det mulig å foreta endringer i referansene direkte fra skjermbildet hvor to og to referanser sammenliknes i dublettkontrollen. Dermed er det enkelt å overføre data fra en referanse til en annen.
Les mer om dublettsjekk her.
 
Utvidet gruppefunksjonalitet
Det er nå mulig å lage grupper som er sammensatt av en kombinasjon av andre grupper.
Dette åpner for å lage grupper med enda mer spesialiserte kriterier.
Les mer om grupper her.
 
Lenking fra sitering til referanseliste
Man kan nå legge inn lenker mellom siteringer i den fortløpende teksten og tilhørende referanse i litteraturlisten
Les mer om dette her (Word 2008).
 
Redigering av referanser uten å åpne de
Quick Edit gjør det mulig å redigere referansene uten å åpne de i et eget vindu først. Dette gir mulighet for raskere oppretting av småfeil i EndNote-biblioteket.
Les mer om dette her
 
Støtte for APA 6th og Chicago Manual og Style
Stadig endringer i kravene til stiler vil stille nye krav til programvaren. EndNote har nå full støtte for APA 6th og bedre fotnotebehandling for å imøtekomme Chicago Manual og Style
 
Forenkling av EndNote-menyen i Word
De nært beslektede funksjonene Edit Citation(s) og Manage Citation(s) er nå slått sammen til ett menyvalg.
Les mer om dette her.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.