Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Funksjonalitet : Lister

Oppdatere lister

For at listene til enhver tid skal inneholde de termer som er benyttet i et gitt felt kan man la programmet skanne gjennom alle referanser i basen for å se om gitte felt inneholder ord som ikke forekommer i listene. Listene vil så oppdateres med disse nye forekomstene. En liste kan oppdateres på grunnlag av ett eller flere felt.

Fremgangsmåte:

  • Velg Define Term Lists fra Tools-menyen
  • Velg listen som skal oppdateres, og klikk på knappen Update List
  • Velg deretter hvilke(t) felt som skal sjekkes for nye ord/termer.

    EndNote kan settes opp til å skanne alle referanser som legges inn og importeres automatisk.
    Merk at listen for tidsskrifter er litt annerledes enn de andre for å ta høyde for ulike forkortelser.


Update List for Authors


Update List for Journals

Se også:
Skrive inn referanser - Aktivere lister - Importere lister

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.