Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Funksjonalitet : Lister

Importere lister

Man kan importere lister fra andre kilder. (De må være lagret i formatet ren tekst - ANSI - og termene skal være tabulatorseparerte.)
EndNote leveres med 12 lister inneholdene tidsskrifttitler med forkortelser. Disse er svært nyttige dersom man veksler mellom stiler som skal ha full tittel og forkortet tittel.

Fremgangsmåte:

  • Velg Define Term Lists fra Tools-menyen
  • Velg Journals, og klikk på knappen Import List
  • Bla evt. frem underkatalogen Terms under EndNote sin programkatalog
    (typisk: Programmer4EndNote X44Terms)
  • Velg deretter den aktuelle listen for ditt fagområde.
    NB! Listene er store, så det kan ta litt tid å importere dem.

Se også:
Skrive inn referanser - Aktivere lister - Oppdatere lister

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.