Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Funksjonalitet

Lister / emneord ("Terms")

Dette er lister med oversikt over innholdet i et (eller flere) felt. Hensikten med lister flerdelt:

  1. Lette innskriving av referanser
  2. Føre kontroll med hva som legges inn (nøkkelord, navneformer etc.)
  3. Mulighet for å benytte ulike formater for innholdet i et felt (forkortelser av tidsskriftnavn)

Skrive inn referanser

Man kan bruke lister til å lette innskrivingen av referanser. Dette er et nyttig verktøy til å holde en konsekvent registreringspraksis.

Les mer om Skrive inn referanser her.

Aktivere lister

Letter oversikten over hva som ligger inne feltene og åpner muligheter for å bruke de andre funksjonene.

Les mer om Aktivere lister her.

Oppdatere lister

Nyttig kommando for å oppdatere listene på bakgrunn av hva som faktisk ligger i feltene.

Les mer om Oppdatere lister her.

Importere lister

Bruker i særlig for å hente inn lister og tidsskriftnavn med forkortelser.

Les mer om Importere lister her.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.