Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4

Kontakt oss for råd og hjelp

EndNote har gode hjelpesider i programmet, og manualen ligger som en PDF-fil sammen med programmet.

De ulike bibliotekenhetene er behjelpelige med å svare på spørsmål dersom det skulle være uklarheter omkring bruken av programmet:
 

punkt Bibliotek for humaniora
E-post: ubbhf@ub.uib.no  

 

punkt Bibliotek for juridiske fag
E-post: ubbjur@ub.uib.no

 

punkt Bibliotek for realfag
E-post: ubbrb@ub.uib.no

 

punkt Bibliotek for medisinske fag
E-post: ubbmed@ub.uib.no

 

punkt Bibliotek for odontologiske fag
E-post: ubbod@ub.uib.no

 

punkt Bibliotek for psykologi, utdanning og helse

E-post: ubbps@ub.uib.no

 

punkt Bibliotek for samfunnsvitenskap

E-post: ubbsv@ub.uib.no

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.