Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4

Installasjon av programmet med alle tillegg

Hent installasjonspakken Endnote_X4_MacOSX.dmg fra IT-avdelings nedlastingssider.

Dobbeltklikk på den nedlastede filen, og programvinduet vist under vil dukke opp.

Dra ikonet EndNote X4 over til og slipp det på Application-ikonet.

Gå deretter til Applications-mappen i Finder og finn ikonet for den nyopprettede EndNote X4-mappen

I denne mappen finner man blant annet ikonet for EndNote.
Dette kan med fordel legges til "Dock" slik at det blir lett tilgjengelig siden.

Klikk deretter Next for å starte selve installasjonen, og vent mens programmet installeres på maskinen. Til slutt får man opp dialogboksen vist under som forteller at programmet er ferdig installert, og klart til bruk. Klikk Finish for å avslutte.

I mange tilfeller vil en ordinær installasjon som beskrevet over kun gi et lite utvalg av tilleggsfiler for oppkobling til eksterne baser, import fra litteraturdatabaser og stiler for formatering av tekstdokumenter.
For å installere alle filene som følger med programmet, kan man etterinstallere de.
Veiledning for dette ligger her.
 

Merk: Nå er programmet ferdig installert, men det kan være nyttig å tilpasse oppsettet slik at det fungerer best mulig i det daglige arbeidet. Særlig er det nyttig å endre oppsettet for kobling til fulltekst. Det vil medføre at man får tilgang til flere nettressurser som UB har betalt for på vegne av alle ved UiB..

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.