Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

        
       - en introduksjon for Mac-brukere  

  Om referansehåndteringsverktøy
Litt om denne veiledningen
Dersom du er helt i startfasen
Nyheter i versjon X4
  Funksjonalitet i basen
Verktøylinjer
Dublettkontroll
Sortering
Arbeide med deler av baser
Grupper
Søk
Visning av felt
Referansetyper
Hurtigredigering
Gjennomgående endringer
Lister / emneord
Kobling til fulltekst og andre filer
Sikkerhetskopiering / flytting av basen
  Legge referanser inn i basen
Skrive inn referanser manuelt
Import fra en referansedatabase
Søk via EndNote
Direkte overføring fra baser
Import av PDF-filer
 
  Bruk av dataene utenfor EndNote
Stiler
Lage bibliografier
Samspill mellom Word 2008 og EndNote
Samspill mellom Pages '09 og EndNote
EndNote og andre tekstbehandlere
 
Tips, råd og hjelp
Hente programmet / installasjon
Vanlige spørsmål / problemstillinger
Kontakt oss for råd og hjelp

 

Veiledning finnes også i en versjon for Windows-brukere

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.