Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7

Funksjoner i Word

Det er lagt inn ekstra menyvalg i Word 2011 for at samarbeidet med EndNote skal gå best mulig. Alle nye valg i Word gjenspeiles i menyen. Noen innstillinger kan endres i Word mens andre må foretas i EndNote.  (En vil da flyttes over til EndNote-programmet når disse velges.)

 

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene

 Go to EndNote
 - Går til EndNote-programmet
 

  Insert Citation(s)
 - Lar deg søke etter referanser i EndNote uten å forlate Word 
(Se mer om alternativene ved innsetting her)
 
  Citations
 
     Edit & Manage Citation(s)
 - Rediger merket sitering (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten) og tilhørende referanse i EndNote-biblioteket
(Se litt mer om dette)
 
Insert Citation(s)
- Se samme funksjonen over
 
  Insert Selected Citation(s)
 - Setter inn referanser som er markert i EndNote-biblioteket
 
   Insert Note
 - Setter inn note. (Brukes kun for stiler som skal ha med noter i referanselisten.)
 
  Insert Figure(s)
 - Søker opp og setter inn figurer fra EndNote-biblioteket.
 
   
 Styles
 - Valg av stil for det aktuelle dokumentet
 (Merk at dette valget er uavhengig av hvilken stil som er valgt i EndNote-programmet.)
 
Format Citations and Bibliography
 - Oppdatering av siteringer og referanser i hele dokumentet
 
  Bibliography
 
 

 

 

Format Citations and Bibliography
- Se samme funksjon over
 
 Configure Bibliography 
 - Formaterer referanser og generer referanseliste i henhold til valgt stil
   (Se litt mer om dette her)
 
Group References by Custom Categories
- Her slår man av/på funksjonen for å overstyre oppsettet for kategorier som er definert i stilen (se neste menyvalg)
(Les mer om kategorier i stiler)
 
Configure Categories
- Her kan man velge endringer i forhold til oppsettet for kategorier som er definert i stilen
Les mer om endringer av kategorier
 
Turn Instant Formatting Off / On
- Slår av/på funksjonen for automatisk formatering av siteringer og referanseliste. Se neste menyvalg for oppsettet av denne funksjonen.
 
Configure Instant Formatting
- Gir anledning til å definere hvordan den automatiske formateringen skal foregå.
Les mer om oppsett for funksjonen
 
  Tools
 

 

 

 

 

 

  Edit Library Reference(s)
 - Tar deg over i EndNote for å redigere den merkede referansen der
 
 Convert to Unformatted Citations
 - Avformatere siteringer og referanser
   (Se litt mer om formatere og avformatere)
 
  Covert to Plain Text
 - Fjerner koblingen mellom Word-dokumentet og EndNote-basen
 
 Export Traveling Library
 - Gir mulighet for å lagre alle siterte referanser i et EndNote-bibliotek (nytt eller eksisterende)
 
 Cite While You Write Preferences
 - Oppsett for fortløpende formatering av referanser
 
 Help
 - Hjelpfunksjonen (i EndNote-programmet)
 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.