Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7 : Bruk av dataene utenfor EndNote

Sette inn referanser fra søk i Word

Når man har søkt opp en referanse i EndNote-biblioteket via kommandoen Find Citation(s) i Word, vil det i den nye versjonen dukke opp flere alternativer enn tidligere. Dersom man klikker på "tekst-delen" av Insert-knappen, vil man sette ikke siteringen på ordinær måte. Klikker man derimot på trekanten på høyre side av knappen, vil man få opp flere valg:


 
Insert Setter inn siteringen på ordinær måte
(Samme som å ikke klikke på trekanten)
 
Insert & Display as: Author (Year) Setter inn sitering med forfatternavn utenfor parentesen
 
Insert & Exclude Author Setter inn siteringen uten å ta med forfatternavn
 
Insert & Exclude Year Setter inn siteringen uten å ta med årstall
 
Insert in Bibliography Only Setter referansen kun i litteraturlisten uten tilhørende sitering i den fortløpende teksten

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.