Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7 : Bruk av dataene utenfor EndNote

Formatere og avformatere i Word 2011

Avformatering kan være nyttig i flere sammenheng. Man kan ønske et avformatert dokument fordi man vil veksle mellom ulike maskiner (og da kan det være smart å ikke ha med formateringskodene) eller man vil forsøke å rette opp feil i formateringen ved å avformatere for deretter å formatere på nytt.

Fremgangsmåte for formatering:

 • Klikk på knappen Update Citations and Bibliography ( )
 • Velg eventuelt en annen stil ved å bruke Styles-velgeren ( )
   
 • Man kan få flere valg når man i stedet velger Configure Bibliography under Bibliography-knappen
    
 • Det kommer opp en dialogboks hvor man evt. velger aktuell stil, og klikker OK.

  Merk at det her er mulighet for å angi om man vil ha en kobling mellom siteringene og tilhørende referanser i litteraturlisten. Man kan videre krysse av for at disse lenkene skal være understreket slik lenker ofte fremstår på internett.

Fremgangsmåte for avformatering:

 • Velg Convert to Unformatted Citations under Tools-knappen

Dette fører til at siteringene kommer på en uformatert form - f.eks. {Arnesen, 2014 #25} og at referanselisten forsvinner.

Dersom oppsettet for automatisk formatering av, kan dette slås på igjen ved å klikke på Turn Instant Formatting On under Bibliography-knappen.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.